Kontakt

Nordjyllands største eksotiske messe 2020 - tilmelding

Tilmeldingsskema til Nordjyllands største eksotiske messe i Messecenter Vesthimmerland lørdag den 18. januar 2020 kl. 10 -16- Vi har ændret måden man tilmelder sig på. - Udfyld denne side og tryk "send" nederst på siden, så er du registreret som udstiller. - På næste side er der et link til bestilling af borde, strøm og udstillerkort, hvor der afsluttes med betaling. ___________________________________________________________________________________________________ English: / Participate at the exhibition "North Jutland´s biggest exotic exhibition" in Messecenter Vesthimmerland 18. January 2020 - We have changed the way you sign up. - Fill this page and press "send" at the bottom of the page, and you are registered as an exhibitor. - On the next page there is a link to ordering tables, power and exhibitor cards, where payment ends.
  • Indtast email, info på messen kører via mail
  • Skriv hvilke dyr, tilbehør m.m. i medbringer / Write which animals, accessories etc. You bring
  • Via messens facebook side vil vi gerne skrive / præsenterer alle der deltager på messen samt hvad der sælges. Lav beskrivelsen nedenfor og send billeder pr. mail til mp@mcvh.dk / Through the exhibition facebook page we would like to write / present everyone who participates in the exhibition and their goods . Make the description below and send pictures by mail to mp@mcvh.dk
  • Deltager i på messen som en forening uden salg noter venligst her hvor mange meter bord i ønsker. Når i har trykket på nedenstående "send" skal foreninger ikke gøre mere
  • We have changed in the registration - now you have to order tables, power and exhibitor cards via billetbutik.dk. How to do this - PRESS the "send order" below and you are registered as an exhibitor. When you press send you will automatically go to the next page where there is a link to order / payment of tables etc.